FAQs Contact Us News and Events Savings About Home

SFI

Frequently Asked Questions


Kinsa ang mga target nga member sa SFI?

1. 18-59 ang edad

2. Nanay sa pamilya. Kun lalaki, ang rason ( balo o disabled wife)

3. Per capita income dili mulapas sa P 2,000 per month

4. Total marketable assets dili mulapas sa P 250,000

5. Kung single, kinahanglan siya ang breadwinner sa pamilya

6. Residente sa barangay sa dili moubos sa isa ka tuig.

Unsaon pag pa-miyembro sa SFI?

Mahimong mubisita sa duol nga opsina sa SFI sa inyong lugar

 

1. Ang pag-apil sa Pre-Membership Orientation nga isa ka adlaw, nga adunay tagal nga duha (2) ka oras.

2. Pag-apil sa isa (1) ka adlaw nga GRD nga adunay tagal nga duha (2) ka oras.

3. Matag miembro magpundo og P20.00 ug kini mahimo niyang initial deposit sa CBU sa paghuman sa Group Recognition Day (GRD).

4. Ang kinasing-kasing nga pagpadayag sa panumpa sa nagdumala ug panumpa sa miembro sa pagsugod ug pagtapos sa matag meeting lakip na ang pagbasa sa napulo (10) ka tumong ug tuyo sa proyekto.

Unsay basehan sa pagpili sa grupo?

1. Kinahanglan nga managsilingan ang balay.

2. Ginadili ang inahan, anak ug igsoon nga magkauban sa usa ka grupo.

3. Managka-angay ang edad.

4. Motuman sa pama-agi sa Pre-membership Orientation.

5. Mosugot sa pag-uban sa ilang grupo, hangtod sa hangtod.

6. Pareho ang sitwasyon sa panginabuhi.

7. Permanente nga residente sa maong lugar.

Unsay mga buhatunon isip miembro?

1. Makanunayong pag-apil sa mga grupo sa sinemanang meeting.

2. Makanunayong pagtigom kada semana.

3. Makanunayong pagbayad sa nahulamang kantidad.

4. Negosyo palamboon.

5. Pagtinabangay sa matag usa.

Unsa ang mga requirements sa pag-apply ug loan?

• Pag fill-up sa loan application form

• Loan Project Proposal

• Latest Cedula (Photocopy)

• Latest Barangay Clearance (Original)

Unsay mga bantayonon sa miembro isip nanghulam?

1. Nakasabot ka sa loan terms.

2. Nakasabot kung unsa ang mga nakasulat sa maong kasabotan.

3. Paggamit sa nahulamang kwarta para lamang sa negosyo.

4. Paghatag og bili sa pagbayad sa utang.

5. Ayaw pagbayad og utang pinaagi sa utang usab.

Kinsa ang maka avail sa Housing Loan?

• Miyembro sa Serviamus

• 36 months membership

• Good Repayment and Good Attendance

• At least two (2) years residency

• Land Tenure/House Ownership:

                  - Pagpanag-iya sa balay og yuta.

                  - Pagpanag-iya sa balay ug walay bayad sa yuta nga adunay permiso sa tag-iya.

                  - Pagpanag-iya sa balay ug naay bayad sa yuta.

Kinsa ang maka avail sa Wash Loan?

• Miyembro sa Serviamus

• Atleast 18 months membership

• Good Repayment and Good Attendance

• Land Tenure/House Ownership:

                  - Pagpanag-iya sa balay og yuta.

                  - Pagpanag-iya sa balay ug walay bayad sa yuta nga adunay permiso sa tag-iya.

                  - Pagpanag-iya sa balay ug naay bayad sa yuta.

• Recommended by the group and center

• At least two (2) years residency